กทม.ฟื้นเมือง-ฟื้นฟุตปาท 5 ย่าน 10 โครงการ

Latest Interesting Stories

 

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.จัดทำแผนงานการพัฒนา “กรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เฟส 2-5 ย่าน 10 โครงการ”

โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง 7 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตในพื้นที่

รายละเอียดโครงการมีแนวทาง “การพัฒนาทางเท้า” ซึ่งเฟส 2 ที่กำลังจะพัฒนาประกอบด้วย 5 ย่านหลัก ดังนี้

1.ย่านศูนย์กลางธุรกิจ มี 2 โครงการ คือ 1.“ถนนสาทร” และคลองสาทรช่วงที่ 1 บริเวณช่องนนทรี-ลุมพินี 2.“ถนนสีลม” ช่วงแยกนราธิวาสถึงถนนเจริญกรุง

2.ย่านเมืองเก่า มี 2 โครงการ ได้แก่ 1.“ถนนเยาวราช” ช่วงคลองโอ่งอ่าง-วงเวียนโอเดียน-คลองผดุงกรุงเกษม 2.ด้านล่างสะพานพระปกเกล้า

3.ย่านธนบุรี มี 1 โครงการ ได้แก่ “ถนนบรมราชชนนี” ช่วงสะพานพระปิ่นเกล้า-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซอยรุ่งประชา

4.ย่านเศรษฐกิจใหม่ มี 3 โครงการ ได้แก่ 1.“ถนนสุขุมวิท” ช่วงแยกราชประสงค์-แยกอโศก 2.แยกอโศก-แยกพระโขนง และ 3.“ถนนราชดำริ” ช่วงแยกราชประสงค์ถึงถนนพระราม 4

และ 5.ย่านนวัตกรรมและศูนย์การแพทย์ มี 2 โครงการ ได้แก่ 1.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์และ 4 เกาะ 2.“ซอยโยธี”

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายหน่วยงานดังนี้ 1.ให้สำนักการโยธาและสำนักงานเขตประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกส่วนของแต่ละถนน 2.สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ความสำคัญ บทบาทของแต่ละพื้นที่

3.สำนักการโยธาสำรวจองค์ประกอบบนทางเท้า 4.สำนักสิ่งแวดล้อมสำรวจต้นไม้และพื้นที่สีเขียว

5.สำนักการจราจรและขนส่งสำรวจถนน การจราจร ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร 6.สำนักการระบายน้ำสำรวจฝาท่อ ระบบระบายน้ำ ทั้งทางเท้าและถนน 7.สำนักงานเขตในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนและประชาคมในพื้นที่

จากนั้นกรุงเทพมหานครจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจและออกแบบทางเท้าให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ล่าสุด นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนบรมราชชนนี จากสะพานพระปิ่นเกล้า เซ็นทรัลปิ่นเกล้าถึงซอยรุ่งประชา ปัจจุบันผิวจราจร คันหิน และทางเท้า ช่วงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสุดเขตความรับผิดชอบของ กทม.ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด มีสภาพชำรุดทรุดตัวเป็นจำนวนมาก จึงดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

1.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ช่วงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าถึงสี่แยกอรุณอมรินทร์ 2.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ช่วงสี่แยกอรุณอมรินทร์ถึงสี่แยกบรมราชชนนี

3.ถนนบรมราชชนนี ช่วงสี่แยกบรมราชชนนีถึงสุดเขตรับผิดชอบของ กทม. เพื่อให้บริเวณทางเท้าและผิวจราจร มีความสวยงาม อำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้เดินทางสัญจร รวมทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์แก่เมืองหลวงด้วย

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/property/