ควอนตัม เว็ลธ์ ตั้งบล.อินโนเวสท์ เอกซ์แนะนำการลงทุนวางเป้า 5 พันล.ปี 65

Latest Interesting Stories

ควอนตัม เว็ลธ์ ตั้งบล.อินโนเวสท์ เอกซ์แนะนำการลงทุนวางเป้า 5 พันล้านบาทปี 65 พร้อมบริหารพอร์ทการลงทุนของลูกค้าให้เติบโตอย่างน้อยปีละ 8-10%
นางลิส เชีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) เป็นผู้แนะนำการลงทุนและผู้แนะนำลูกค้า

 

ทั้งนี้ บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้แพลตฟอร์ม Easy Invest ที่ทำให้นักลงทุน สามารถลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้บริษัท ควอนตัมเว็ลธ์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนกว่า 15 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ในการบริหารพอร์ทการลงทุนแก่ กลุ่มลูกค้าสถาบัน และผู้มีสินทรัพย์สูง ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

 

โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนที่อยู่ภายใต้คำแนะนำ รวมมากกว่า 5,000 ล้านบาทภายในปี 2565 และตั้งเป้าในการบริหารพอร์ทการลงทุนของลูกค้าให้เติบโตได้อย่างน้อยปีละ 8-10% ขึ้นไป

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในสิ้นปี 2566 โดยจะเพิ่ม Asset under Advisory (AUA) จากลูกค้าสถาบัน และ กลุ่มลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูง (สินทรัพย์มากกว่า 30ล้านบาท) รวมกันกว่า 5,000 ล้านบาท

 

“ลูกค้าจะสามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ซึ่งจะเสริมศักยภาพให้สามารถเลือกเครื่องมือการลงทุนต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและติดตามพอร์ทการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยบริหารจัดการพอร์ทการลงทุนของลูกค้าให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่จำกัดอยู่ที่สภาวะตลาดเสมอไป อีกทั้งยังจำกัดความเสี่ยงขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ควอนตัม เว็ลธ์ ตั้งบล.อินโนเวสท์ เอกซ์เป็นแนะนำการลงทุนวางเป้า 5 พันล.ปี 65

นายธีรธันย์ วชิรทวีพัฒน์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุน (Chief Investment Officer) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงมากมาย เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลงทุน โดยบริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับเทรนด์นี้ จึงได้ทำการวิเคราะห์ และเฟ้นหาระบบการลงทุนต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการที่ตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่เป็นคนรุ่นใหม่

โดยยังให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานมาผสมผสานในการวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ภายใต้ความเข้าใจบริบทของลูกค้าแต่ละรายที่มีระดับความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ ควอนตัม เว็ลธ์ ยังมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง

 

นายปุณยวีร์ จันทรขจร ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด กล่าวว่า ควอนตัมเว็ลธ์ยึดมั่นในการบริหารความมั่งคั่งบนพื้นฐานของข้อมูล โดยการใช้ DATA ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตัดสินใจเข้าลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และช่วยให้ลูกค้าปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ที่ไม่เป็นระบบและเหตุการณ์ที่คาดไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า แพลตฟอร์ม InnovesX จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับกลุ่มผู้ลงทุนของ บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด เนื่องจากสามารถตอบสนองการซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุนได้หลากหลายในทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม (Mutual Fund) , ตราสารหนี้ (Bond) , หุ้นต่างประเทศ (Offshore) , หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) อีกทั้งลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ จากการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว