Seegene ผลิตชุดตรวจโควิดครอบคลุม 5 ยีนเป้าหมายรวมทั้งสายพันธุ์โอมิครอน

Latest Interesting Stories

บริษัท Seegene เปิดตัวเทคโนโลยีชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ ( Real -Time PCR )สามารถตรวจครอบคลุม 5 ยีนเป้าหมาย รวมทั้งสายพันธุ์โอมิครอน

บริษัท Seegene, Inc. จากประเทศเกาหลีใต้ ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยด้วย วิธีReal-Time PCR ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ Allplex™ SARs CoV-2 Master Assay ที่สามารถตรวจครอบคลุม 5 ยีนเป้าหมาย รวมทั้งสายพันธุ์โอมิครอน โดยชุดตรวจ Allplex™ SARs CoV-2 Masster Assay สามารถตรวจหายีนที่จำเพาะกับเชื้อก่อโรคโควิด-19 ได้สูงสุดถึง 5 ยีนสำคัญ ได้แก่ N, E, RdRP, S และ S Variants ตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลกที่คำนึงถึง การตรวจจำนวนยีนได้ครอบคลุม เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดผลลบลวงจากการกลายพันธุ์ใหม่

นอกจากนี้ ชุดตรวจดังกล่าวยังสามารถรายงานสายพันธุ์ของไวรัสได้ในคราวเดียว โดยสามารถตรวจ Variants of concern (VOC) อื่นๆ และครอบคลุมโควิดสายพันธุ์โอไมครอน อีกด้วย โดยใช้เวลาการตรวจ ไม่เกิน 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัท Seegene ยังได้พัฒนาทคโนโลยีชุดตรวจ Allplex SARS-CoV-2 Variant I assay และ Allplex SARS-CoV-2 Variant II assay สำหรับใช้ระบุสายพันธุ์ของเชื้อโควิด โดยใช้เวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจและลดระยะเวลารอคอยจากการวิเคราะห์การกลายพันธุ์โดยวิธี Gene Sequencing ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ให้แม่นยำลงลึกถึงระดับสายพันธุ์ ช่วยเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสายพันธุ์ที่มีการระบาดอยู่ทั่วไปในขณะนี้

สำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันโอมิครอนในประเทศไทย บริษัท ยีนส์ เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด ในเครือ เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) ผู้เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ได้นำส่งข้อมูลรายงานผลทดสอบดังกล่าวไปยังห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพชุดทดสอบ โดยปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่สามารถทำการตรวจเชื้อก่อโรคโควิด-19 โดยวิธี Real-time PCR โดยใช้เทคโนโลยีชุดทดสอบ 5 ยีน เป้าหมาย มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบการตรวจ การสนับสนุนการตรวจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาด โอมิครอน เพื่อให้คนไทยได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ได้อย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวในปีนี้